АЦГАНА
/ нутгийн аялгуу /

ойрад Цочиж уулга алдах үг - Ацгана чинь, энэ юу вэ. Яриа.