АСАРМАЛ
/ нутгийн аялгуу /

ойрад Асарсан хүүхэд, өргөмөл: асармал күү (өргөмөл хүү).