АСАР IV

Тусгайлан нохойд өгөх нэр - Асар Басар хоёр нохойгоо дагуулаад анд гарч гэнэ. Яриа.

Ижил үг:

АСАР I

АСАР II

АСАР III