САЙРХУУЛАХ

1. Сайрхуу, бардам зан байдал гаргах - Ар монгол руу явна гэж сайрхуулах нь эхнэрийн сэтгэлд хор шар дэлгэрэнгүй... Лха. Дарьсүрэн. Онцгой эрх;


2. Хоосон үг, хуурамч зангаар саймсруулах.