САГСУУРУУЛАХ

Сагсуу занг нь хөөрөгдөн дэвэргэх - Бид түүний сул талыг нь завшаан болгоод сайн дүндээ сагсууруулаад л явсан чинь дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Та бид уулзана: улам сагсууруулах (сагсуу зан авирыг нь улам хөөргөн дэвэргэх).