САДРУУЛАХ

Сад тавиулах - Хамраараа шар ус садруулан хөх мах нь чичирч, ус залгина. Б.Догмид. Цэнхэрлэн дэлгэрэнгүй...