АРГАА
/ нутгийн аялгуу /

ойрад Морь малын хашин удаан - Аргаатай морь унаснаас явган явсан нь дээр. Лүнтү.Ойрад аялгууны дэлгэрэнгүй...