АРАМ II
/ нутгийн аялгуу /

ойрад Бага залуу үе - Арам насны омог их. Яриа.

Ижил үг:

АРАМ I