АН V
/ нутгийн аялгуу /

ойрад Зэрлэг: ан ямаа (янгир ямаа) - Хадаар дүүрэн ан ямаатай, Харгайгаар дүүрэн буга дэлгэрэнгүй... Лүнтү. Ойрад аялгууны үгсийн хураангуй., ан тэмээн (хавтгай, тэмээн гөрөөс).

Ижил үг:

АН I

АН II

АН III

АН IV: