АНГАА III
/ нутгийн аялгуу /

ойрад ангаа ~ ангай (хүүхэд, хүүхэд нас) - Ангаа бага цагтаан... дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

АНГАА I

АНГАА II