АНГАА II
/ нутгийн аялгуу /

 ойрад Мангуу, дүйнгэ - Тэмээ шиг ангаан хүмүүн. Шинжааны Ойрд дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

АНГАА I

АНГАА III