АРАА III
/ нутгийн аялгуу /

ойрад 1. Тод үсгийн шүд - А үзэг (үсэг) хоёр араатай; 2.Зах, ирмэг - Ширээний араан дээр битгий дэлгэрэнгүй...Яриа.

Ижил үг:

АРАА I

АРАА II: