ЦАМХРАА

Гэрийн тоононы цамхаг: цамхраа будах (гэрийн тоононы цагаригийн дотор хийсэн модыг будах), дэлгэрэнгүй...

цамхраа будах гэрийн тоононы цагаригийн дотор хийсэн модыг будах
тоононы цамхраа тоононы цамхаг