ЦАН II:

цан цан хийх (хонх, цан зэргийг цохих, дэлдэхэд, хангинан дуугарах).

Ижил үг:

ЦАН I

ЦАН III

ЦАН IV