ЦАН III

Хүйтний улиралд ус чийг зэргээс дэгдэн гарч царцсан уур: цан тогтох (хүйтэн агаарт халуун уур, ус дэлгэрэнгүй...

цан тогтох хүйтэн агаарт халуун уур, ус зэргээс цас мэт зүйл үүсэх
цонхны цан хүйтэн цагт цонхон дээр тогтсон цас мэт зүйл
цан хүүрэг хүйтэн агаарт ус чийгээс үүссэн хяруу мэт зүйл, мөн уур манан
цан хяруу хүйтэнд царцсан цас мэт уур ус, шүүдэр
цан хяруу унах юман дээр цан хяруу тогтох
уур цан хүйтэн агаарт гарсан уур, түүний хөрж хөлдсөн нь
Ижил үг:

ЦАН I

ЦАН II:

ЦАН IV