ЦАНА I

Хөлдөө бэхлэн цасан дээр гулгахад зориулагдсан хэрэгсэл: цана унах (цаныг хөлдөө бэхэлж дэлгэрэнгүй...

цана унах цаныг хөлдөө бэхэлж гулгах
цанаар гулгах цана хөлдөө бэхлэн цасан дээр гулгах
цанаар явах цана хөлдөө бэхлэн цасан дээр явах
цанын бааз цанаар гулгах амралт зугаалгын газар
цанын таяг цанаар гулгах, явахад тулж, газар хатган явах таяг мэт хоёр мод
цанын уралдаан цанаар гулгах тэмцээн
цана чарга цас мөсөн дээгүүр гулгах хэрэгсэл
Ижил үг:

ЦАНА II:

ЦАНА III