цанаар гулгах
цана хөлдөө бэхлэн цасан дээр гулгах