ЦАНГАА

Цангах үйлийн нэр, ангаа: цангаа гаргах (унд ууж, ангаа нь тайлагдах), цангаа дарах дэлгэрэнгүй...

цангаа гаргах унд ууж, ангаа нь тайлагдах
цангаа дарах шингэн зүйлийг амны цангааг гарах төдий хэмжээнд уугаад болих
цангаа тайлах цангаа гаргах
ангаа цангаа ихэд ундаасах, ангах, цангах байдал