ЦАНГИНАА

Цангинасан дуутай: цангинаа хоолой (дээд хоолой, нарийн хоолой).