ЦАНГИНАМ

Эрхгүй цангинахаар, цангинам, янгинам: цангинам өвөл болох (янгинам, хүйтэн өвөл болох).