ЦАНГИНАХ

1. Цан зэрэг төмөрлөгийн зүйлээс дуу чимээ гарах: хонх цангинах (хонх цохиход цан цан дуу гарах), дэлгэрэнгүй...


2. Хүний, нарийн хатуу дуу хангинан гарах: цангинасан дуутай (хүний нарийн болоод хатуу чанга дуу), цангинасан дэлгэрэнгүй... (хүний цангинасан дуутай), дуу нь цангинах (дуу нь нарийн хатуу сонсогдох), хангинах цангинах [хоршоо] (юм хан хан, цан цан дуугарах).

хонх цангинах хонх цохиход цан цан дуу гарах
цан цангинах цан цохиход дуу чимээ хангинан гарах
цангинасан дуутай хүний нарийн болоод хатуу чанга дуу
цангинасан хоолойтой хүний цангинасан дуутай
дуу нь цангинах дуу нь нарийн хатуу сонсогдох
хангинах цангинах юм хан хан, цан цан дуугарах