ЦАНТАХ

Хүйтнээс болж юманд цас мэт зүйл тогтох, цан тогтох: өвс цантах (өвсөнд цан тогтох), сахал дэлгэрэнгүй... (сахалд цан тогтох), үс цантах (хүйтэнд үсэнд цан тогтох), цонх цантах (хүйтэнд цонх цантай болох) - Сахал нь цантаж дээ. С.Эрдэнэ. Холбоо гурван тууж.

өвс цантах өвсөнд цан тогтох
сахал цантах сахалд цан тогтох
үс цантах хүйтэнд үсэнд цан тогтох
цонх цантах хүйтэнд цонх цантай болох