ЦАНХ II

Моринд эмээл тохож, хойд олмыг нь хэт чанга татсанаас булгиж тонгочих нь: цанх нь хөдлөх (морины дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЦАНХ I

ЦАНХ III