ЦАНХ I

Хийн зам буруудах, хий цус харшилдах зэргээс хүний цоройн булчин татаж өвдөх өвчин: цанх татах (цанх дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЦАНХ II

ЦАНХ III