ЦАНХАА

1. Чадал чинээ, цар хүрээ: цанхаатай эр (чадал чинээтэй эр);


2. Мөчөөрхөх, атаархах сэтгэл: цанхаа ихтэй (атаархах, мөчөөрхөх сэтгэл их).