ЦАНХИЛЗУУР :
/ хуучирсан /

цанхилзуур таяг [хуучирсан] (гэлэн хүний биеэ хамгаалахаар авч явдаг, шагшуургатай хангинуур таяг; дэлгэрэнгүй...