ЦАНХТУУЛАХ

1. Цанхыг нь хөдөлгөх;


2. Цанхтай болгох, цанх өвчин тусах, хөдлөх.