ЦАНХАЙХ

Цамхайх, чээж дүүрч эвгүй оргих: гэдэс цанхайх (гэдэс дүүрэх).