ЦАНХ III

Хазаар, ногт зэрэг юмыг өлгөхөөр ханын толгойноос дүүжилдэг ацтай бургас: цанханд ногт өлгөх (ханын дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЦАНХ I

ЦАНХ II