ЦАНГИНУУЛАХ

1. Цан зэрэг төмөрлөгийн зүйлээс дуу гаргуулах;


2. Хүний, цангинасан нарийн хатуу дуу гаргах.