ЦАНГАМТГАЙ

Цангах нь их, дандаа цангадаг: цангамтгай хүүхэд (амархан цангадаг хүүхэд).