ЦАНГАХ

Хүн, малын ундаасах, юм уухыг ихэд хүсэх: ам цангах (юм уухыг ихэд хүсэх), ангах дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (ихэд ундаасах), өлсөх цангах [хоршоо] (хоол унд дутагдах), цангах ундаасах [хоршоо] (юм уухыг ихэд хүсэх).

ам цангах юм уухыг ихэд хүсэх
ангах цангах ангах ундаасах
өлсөх цангах хоол унд дутагдах
цангах ундаасах юм уухыг ихэд хүсэх