ЦАНГИЛЗУУР I
/ хөгжим /

Өөрсний эгшигтийн аймгийн цохивор, сажлуур хөгжмийн зэмсгийн нэр: хонх цангилзуур [хоршоо] (хоёр дэлгэрэнгүй...

хонх цангилзуур хоёр төрлийн хөгжмийн зэмсэг
Ижил үг:

ЦАНГИЛЗУУР II: