ЦАНГАГ

1. Амархан ундаасдаг, цангамтгай: цангаг [амьтан] (цангамтгай амьтан), цангаг хүн дэлгэрэнгүй...


2. Усаар хялбархан дутдаг: цангаг [ургамал] (усаар дутах нь хялбар ургамал), цангаг хөрс (усаар хялбархан дутдаг дэлгэрэнгүй...
цангаг амьтан цангамтгай амьтан
цангаг хүн цангамтгай хүн
ангаг цангаг цангамтгай, амархан цангадаг
цангаг ангаг зантай цагаан газар явдалтай үзэг
цангаг ургамал усаар дутах нь хялбар ургамал
цангаг хөрс усаар хялбархан дутдаг хөрс