цангаа дарах
шингэн зүйлийг амны цангааг гарах төдий хэмжээнд уугаад болих