цанын таяг
цанаар гулгах, явахад тулж, газар хатган явах таяг мэт хоёр мод