ЦАМЧИН

1. Цам бүжиглэхдээ чадамгай хүн;


2. Цам бүжиг сонирхогчид, үзэгчид.