АНГАА I

Ангах үйлийн нэр, цангаа: ангаа тайлах (шингэн юм ууж, цангахаа болих), ангаа цангаа дэлгэрэнгүй...

ангаа тайлах

шингэн юм ууж, цангахаа болих

ангаа цангаа ихэд ундаасах, ангах цангах байдал
Ижил үг:

АНГАА II

АНГАА III