АН II

1. Хүнсний хувийн хэрэгцээнд зориулан алж ашиглах зэрлэг амьтан: ан агнах (гөрөө хийх), ан дэлгэрэнгүй... (гөрөөлөх); ан хамгаалагч (ан амьтныг хамгаалах үүрэг бүхий хүн), ангийн буу (ан гөрөө хийхэд хэрэглэдэг галт зэвсэг), ангийн мах (ан амьтны мах), ангийн морь (ан авд явахдаа унадаг сургуультай морь), ангийн мөр (ан амьтан идээшилж байсан, явж өнгөрсөн мөр), ангийн нөөц (улс ардын аж ахуйд ашиглаж болох ан амьтан, тоо хэмжээ), ангийн үс (ан амьтны үнэт үс), ангийн хишиг (ан ав олзтой болсныг бэлгэдэж, ангийн эвэр, толгой, соёо, савар, хумс зэргийг авч хадгалдаг зан үйл), ан ав [хоршоо] (ан гөрөө) - Урьдын адил ан ав хийж элбэг дэлбэг сайхан амьдарчээ. Монгол ардын домог үлгэр., ан агнуур [хоршоо] (ан ав, ан гөрөө), ан амьтан [хоршоо] (агнаж ашиглаж болох зэрлэг амьтан) - Түүнд агнадаггүй ан амьтан байдаггүй. Монгол ардын домог үлгэр., ан амьтны байршил (ан амьтны байнга орших нутаг), ан амьтны зан төрх (амьтны ухааны өвөрмөц илэрц, хөдөлгөөний хэлбэр), ан амьтны сүрэг (нэг зүйлийн амьтад хоорондоо хэсэг хэсгээрээ зохилдон амьдрах сүрэг), ан амьтны тархац (олон зүйл ан амьтны тогтмол нутагладаг газрын байр), ан амьтны үржил (ан амьтны үржиж олшрох нь), ан араатан [хоршоо] (араатан амьтан) - Эрт нэгэн цагт ан араатан, жигүүртэн шувуудын хооронд аюулт дайн болж гэнэ. Монгол ардын домог үлгэр., ан гөрөө [хоршоо] (авлах ан ав) - Ан гөрөөний тухай ярьсаар явав. Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., ан гөрөөлөл [хоршоо] (ан гөрөө) - Тотийг авсан хаан нь авд мордож ан гөрөөлөл хийдэг байжээ. Ардын аман зохиолын эмхэтгэл., ан гөрөөс [хоршоо] (алж агнах зэрлэг амьтан) - Уулын доорх ан гөрөөс үргэлж гүйлдэнэ. В.Инжаннаши. Хөх судар., ан шувуу [хоршоо] (ан ав) - Ан шувуу алахдаа адтай муухай улс шүү дээ. Н.Лесков. Зовлонгийн далай;


2. Ан хийх, агнах үйл: ангаас буух (ан хийж дуусаад харих) - Тогтохын ангаас бууж ирэхэд би байхгүй. С.Эрдэнэ. Анчны гэргий;
3. Агнасан амьтан - Намар анчдыг дагуулаад явуулахдаа ч ямар антай ирдэг бол гэж тэсэж ядан хүлээж байсан юм. С.Эрдэнэ. Хөх хулгана жил.

ан агнах гөрөө хийх
ан хийх гөрөөлөх
ан хамгаалагч ан амьтныг хамгаалах үүрэг бүхий хүн
ангийн буу ан гөрөө хийхэд хэрэглэдэг галт зэвсэг
ангийн мах ан амьтны мах
ангийн морь ан авд явахдаа унадаг сургуультай морь
ангийн мөр ан амьтан идээшилж байсан, явж өнгөрсөн мөр
ангийн нөөц улс ардын аж ахуйд ашиглаж болох ан амьтан, тоо хэмжээ
ангийн үс ан амьтны үнэт үс
ангийн хишиг ан ав олзтой болсныг бэлгэдэж, ангийн эвэр, толгой, соёо, савар, хумс зэргийг авч хадгалдаг зан үйл
ан ав ан гөрөө
ан агнуур ан ав, ан гөрөө
ан амьтан

агнаж ашиглаж болох зэрлэг амьтан

ан амьтны байршил ан амьтны байнга орших нутаг
ан амьтны зан төрх амьтны ухааны өвөрмөц илэрц, хөдөлгөөний хэлбэр
ан амьтны сүрэг нэг зүйлийн амьтад хоорондоо хэсэг хэсгээрээ зохилдон амьдрах сүрэг
ан амьтны тархац олон зүйл ан амьтны тогтмол нутагладаг газрын байр
ан амьтны үржил ан амьтны үржиж олшрох нь
ан араатан араатан амьтан
ан гөрөө авлах ан ав
ан гөрөөлөл ан гөрөө
ан гөрөөс алж агнах зэрлэг амьтан
ан шувуу ан ав
ангаас буух

ан хийж дуусаад харих - Тогтохын ангаас бууж ирэхэд би байхгүй. С.Эрдэнэ. Анчны гэргий.,

Ижил үг:

АН I

АН III

АН IV:

АН V