АН III

1. Зан: ан ааль [хоршоо] (зан авир, ааш араншин), ан зан [хоршоо] (а. Зан авир; б. дэлгэрэнгүй...


2. Олон нийтийн заншсан хэв суртал;
3. Сэжиг эргэлзээ: ан зангүй (ажиг сэжиггүй байх).

ан ааль зан ааль
ан зан ая зан
ан зангүй байх

ажиг сэжиггүй байх

Ижил үг:

АН I

АН II

АН IV:

АН V