АН IV:

ан сан (санд мэнд, эмх замбараагүй).

Ижил үг:

АН I

АН II

АН III

АН V