ПУЛААД
/ нутгийн аялгуу /

буриад Алчуур - Наймхан эхтэй Бэлэр маань нандинхан увдистай рашаан юм, навчин хээтэй пулаад минь дэлгэрэнгүй... хайрласан юм. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.