ПУРПИЙХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Мажийх, үхэх - Модоон удган пурпийлаа гэлцэв. Г.Гантогтох. дэлгэрэнгүй...