ПЭГШГЭР
/ нутгийн аялгуу /

буриад Өдий төдий, өчнөөн, учир начиргүй: пэгшгэр олон хүмүүс (өчнөөн олон дэлгэрэнгүй...