СААВАЙХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Сөөвийх: үс саавайх (үс сөөвийх).