САВИГАНАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Намилзах, сэрвэлзэх, дэрвэх: хормой савиганах (хормой дэлгэрэнгүй...