САЖААЛГАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Дуурайлгах - Нохойн толгойг сажаалгаж ногт хамар зүсэв. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.