САЛИМ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Шалбааг - Сүүн далайн салим байхад. Г.Гантогтох. Буриад дэлгэрэнгүй...