ЦАРАГЛАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Наалт наах - Цараг сараглаад эмжихгүй бол дан юм эмжиж болохгүй байдаг юм. дэлгэрэнгүй...