СУМАА
/ нутгийн аялгуу /

буриад Богц - Бодын хөмөөр оёсон хазаар моринд тэгнээд явахад зориулсан хоёр тусдаа хөндийтэй ширэн сав дэлгэрэнгүй... Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.